Co nabízím?

Individuální psychologické poradenství v těchto oblastech:

  • úzkosti a jiné emoční potíže
  • náročné životní situace a krize
  • dlouhodobý stres a jeho dopady
  • pocity životní nespokojenosti a stagnace
  • vztahové obtíže
  • výchova a vzdělávání dětí

Po dohodě s klientem je možná i online konzultace.

 

Jak poradenství  probíhá?

Poradenství probíhá obvykle formou rozhovoru, při kterém může klient v bezpečném prostředí hovořit o tom, co zažívá, uvědomit si pocity a myšlenky, které pro něho doposud nebyly dostupné, zastavit se a přemýšlet o své situaci novým způsobem.

Samozřejmou součástí služeb je absolutní diskrétnost. Nehodnotím postoje, rozhodnutí ani životní kroky svých klientů. Mou prací je naslouchat, snažit se porozumět a pomoci klientům získat nové dovednosti, které jim pomohou lépe fungovat v jejich životě.

Pracuji v souladu s pricipy přístupu zaměřeného na člověka, amerického psychologa Carla R. Rogerse (můžete se setkat i s označením psychoterapie zaměřena na člověka, PCA přístup, zážitková terapie a podobně), ve kterém od roku 2015 absolvuji dlouhodobý výcvik organizovaný PCA Institutem Praha. Pracuji pod odbornou supervizí.

Podle potřeb klienta používám i další techniky (relaxační a dechová cvičení, práce s kresbou, imaginací a podobně).

 

O mně:

2008-2013            Magisterské studium psychologie (FF UP v Olomouci)
2009, 2011           Kompletní výcvik v krizové intervenci (sdružení D, Liberec)
2013                      Kognitivně-behaviorální terapie u dětí (PhDr. Gavenová)
2014                      Výcvik v mediaci (AMČR)
od 2015                Psychoterapeutický výcvik (PCA Institut Praha)

 

Ceník:

  • Úvodní poradenská konzultace:   500,- Kč

  • Navazující konzultace a služby:    700,- Kč (50 min.)

Ke konzultaci je třeba se předem objednat.

Služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Klient hradí zpětně cenu dohodnutého setkání, ke kterému se bez předchozí omluvy, alespoň 12h předem, nedostavil.

 

Kontakty:

Telefon:  +420 775 322 293

Email:     marek.hajzman@gmail.com

Momentálně pracuji v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Zlín, J.A.Bati 5520 (Svit, budova 22), konzultace je možná obvykle v odpoledních hodinách.

 

Další informace:

Adresa provozovny:       J. A. Bati 5520, 760 01, Zlín

Adresa sídla:                    Pionýrů 874, 763 02, Zlín

IČO:                                      03766314

Podnikatel zapsaný v živnotenském rejstříku Magistrátem města Hradce Králové.