Co nabízím?

Individuální psychologické poradenství v těchto oblastech:

  • úzkostné obtíže, výrazné a dlouhotrvající pocity smutku a beznaděje
  • náročné životní situace a krize
  • vztahové obtíže
  • výchova a vzdělávání dětí

 

Jak poradenství  probíhá?

Poradenství probíhá obvykle formou rozhovoru, při kterém může klient v bezpečném prostředí hovořit o tom, co zažívá, uvědomit si pocity a myšlenky, které pro něho doposud nebyly dostupné, zastavit se a přemýšlet o své situaci novým způsobem.

Samozřejmou součástí služeb je absolutní diskrétnost. Nehodnotím postoje, rozhodnutí ani životní kroky svých klientů. Mou prací je naslouchat, snažit se porozumět a pomoci klientům získat nové dovednosti, které jim pomohou lépe fungovat v jejich životě.

Pracuji v souladu s pricipy přístupu zaměřeného na člověka, amerického psychologa Carla R. Rogerse (můžete se setkat i s označením psychoterapie zaměřena na člověka, PCA přístup, zážitková terapie a podobně), ve kterém od roku 2014 absolvuji dlouhodobý výcvik organizovaný PCA Institutem Praha. Pracuji pod odbornou supervizí.

Podle potřeb klienta používám i další techniky (relaxační a dechová cvičení, práce s kresbou, imaginací a podobně).

 

O mně:

Jsem absolventem jednooborového magisterského studia psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Dlouhodobě se věnuji práci s dětmi a dospívajícími, pohyboval jsem se v oblasti školní psychologie, nízkoprahových služeb pro děti a mládež, pracoval jsem v azylovém domě pro muže bez domova, v dětském domově na Ukrajině, mám zkušenost z krizové pomoci při přírodní katastrofě (pomoc obětem povodní na Frýdlantsku v roce 2010).

V současné době pracuji jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně Zlín.

 

Ceník:

  • Úvodní poradenská konzultace:   400,- Kč

  • Navazující konzultace a služby:    dle dohody s klientem

Ke konzultaci je třeba se předem objednat.

Poradenská konzultace trvá zpravidla 50 minut.

Klient hradí zpětně polovinu ceny dohodnutého setkání, ke kterému se bez předchozí omluvy, alespoň 12h předem, nedostavil.

Momentálně pracuji v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Zlín, J.A.Bati 5520 (Svit, budova 22), konzultace je možná obvykle v odpoledních hodinách.

Po dohodě s klientem je možná i online konzultace.

 

Kontakty:

Telefon:  +420 775 322 293

Email:    marek.hajzman@gmail.com

 

 

Další informace:

Adresa provozovny:       J. A. Bati 5520, 760 01, Zlín

Adresa sídla:                    Pionýrů 874, 763 02, Zlín

IČO:                                      03766314

Podnikatel zapsaný v živnotenském rejstříku Magistrátem města Hradce Králové.